[1]
T. B. Lê, “CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI”, vjrnm, số p.h 52, tr 10-18, tháng 9 2023.