[1]
Q. K. Lê, . H. T. A. Đỗ, và V. A. Lý, “MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH DI CĂN GAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRÊN CLVTV ”, vjrnm, số p.h 52, tr 25-31, tháng 9 2023.