[1]
V. T. G. Trần, C. H. Nguyễn, T. P. Trần, và H. Q. Trương, “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ ”, vjrnm, số p.h 52, tr 76-85, tháng 9 2023.