Võ, T. M. N., N. H. Phạm, V. P. Nguyễn, H. T. A. Đỗ, V. M. P. Phạm, H. P. Hồ, K. K. Vũ, và Q. H. Huỳnh. “Bước đầu khảo sát Vai Trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng Tư Thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 4-12, doi:10.55046/vjrnm.54.1043.2024.