Đỗ, T. N., Đình K. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, . T. T. Phạm, . N. H. Đức Trần, . T. H. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, P. Q. Bùi, T. T. Lê, T. T. Trần, T. N. Nguyễn, T. K. H. Đỗ, và T. H. Trịnh. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 18-23, doi:10.55046/vjrnm.54.1080.2024.