Lê, N. M., T. X. Nguyễn, X. H. Nguyễn, T. B. T. Quản, H. B. Trần, và H. K. Vũ. “Hiệu Quả của Sinh thiết Có hỗ trợ Hút chân không dưới hướng dẫn Siêu âm Trong chẩn đoán một số U tuyến Vú”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 24-31, doi:10.55046/vjrnm.54.1084.2024.