Phạm, . N. H., H. T. A. Đỗ, . Q. H. Huỳnh, V. P. Nguyễn, V. M. P. Phạm, H. P. Hồ, K. K. Vũ, và T. M. N. Võ. “BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 4-12, doi:10.55046/vjrnm.54.1129.2024.