Võ , T. Đức, . Q. T. D. Nguyễn, D. M. H. Lê, P. H. Huỳnh, và . L. D. Thiều. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 13-17, doi:10.55046/vjrnm.54.1130.2024.