Đỗ , T. N., Đình K. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, T. T. Phạm, N. H. Đức Trần, . T. H. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, P. Q. Bùi, T. T. Lê, T. T. Trần, T. N. Nguyễn, T. K. H. Đỗ, và T. H. Trịnh. “MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 18-23, doi:10.55046/vjrnm.54.1132.2024.