Lê , N. M., T. X. Nguyễn, T. B. T. Quản, X. H. Nguyễn, H. B. Trần, và H. K. Vũ. “HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 24-31, doi:10.55046/vjrnm.54.1133.2024.