Nguyễn , Đại H. L., . H. T. T. Nguyễn, và T. T. Nguyễn. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 32-39, doi:10.55046/vjrnm.54.1134.2024.