TS.BS. Cung Văn Công. “Sarcoma Cơ vân Di căn phổi - Tổng Quan tài liệu Và báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 57-64, doi:10.55046/vjrnm.47.138.2022.