Nguyễn , P. B. Q., Q. T. Nguyễn, và Đắc H. Ân Nguyễn. “CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47, Tháng Sáu 2022, tr 71-82, doi:10.55046/vjrnm.47.543.2022.