Nguyễn Quang, T., và T. B. Trần. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân Ung Thư vòm mũi họng”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 4-13, doi:10.55046/vjrnm.50.613.2023.