Nguyễn, T. L., V. K. Võ, T. P. Trần, và T. N. Huỳnh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 46-51, doi:10.55046/vjrnm.50.615.2023.