Nguyễn, T. P., . H. S. Mai, T. N. Nguyễn, D. H. . Lê, T. T. N. Nguyễn, và . N. H. Lê. “Nghiên cứu mối Liên Quan giữa nồng độ Thyroglobulin, thời Gian nhân đôi Thyroglobulin với tổn thương tái phát, Di căn Trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 61-69, doi:10.55046/vjrnm.50.682.2023.