Khiêm, . P. D. ., N. V. . Minh, và . N. T. . Bình. “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG BA PHA VỚI MÁY SPECT/CT TRONG THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THAY KHỚP NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 45, Tháng Giêng 2022, tr 38-46, doi:10.55046/vjrnm.45.70.2021.