Hoàn, Đăng T., . H. Đức Phạm, và T. T. Đinh. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 23-28, doi:10.55046/vjrnm.50.718.2023.