Nguyễn, V. N., T. C. T. Nguyễn, và V. S. Trần. “TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 52-60, doi:10.55046/vjrnm.50.739.2023.