Thị Lan Phương, P., H. Gia Du, và P. . Minh Thông. “Vai Trò của X-Quang thường Quy Trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 29-36, doi:10.55046/vjrnm.50.740.2023.