Duong, M. tuyên, . H. H. Nguyễn, và T. L. Bùi. “Đánh Giá đặc điểm hình ảnh Siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50, Tháng Ba 2023, tr 37-45, doi:10.55046/vjrnm.50.746.2023.