Cường L. V. ., L. Q. . Hòa, Thiện Q. L. ., và D. Q. . Hiệp. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH XUYÊN GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 45, Tháng Giêng 2022, tr 53-58, doi:10.55046/vjrnm.45.75.2021.