Nguyễn , T. N., T. T. Nguyễn, B. K. Trần, V. S. Nguyễn, và . X. C. Lê. “UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51, Tháng Sáu 2023, tr 78-83, https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928.