Lê , T. B. “CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Chín 2023, tr 10-18, doi:10.55046/vjrnm.52.958.2023.