Nguyễn , T. L., T. B. Nguyễn, . V. D. Lê, và . T. L. Lê. “Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân Hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2023, tr 84-89, doi:10.55046/vjrnm.54.995.2024.