Trần, Quang Lộc, Đức Hùng Dương, Thị Thu Phương Nguyễn, và Thanh Dũng Lê. “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 52-59. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1020.