NGUYỄN, ĐẠI HÙNG LINH, Hoàng Thanh Tú Nguyễn, và Tín Trung Nguyễn. “GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 32-39. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1042.