Võ, Thị Minh Nguyệt, Ngọc Hoa Phạm, Văn Phát Nguyễn, Hải Thanh Anh Đỗ, Vũ Mỹ Phụng Phạm, Hoàng Phương Hồ, Kế Khôi Vũ, và Quang Huy Huỳnh. “Bước đầu khảo sát Vai Trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng Tư Thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 4-12. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1043.