Truong , Thi Thanh, Ngoc Trang Nguyen, Dang Luu Vu, Khôi Việt Nguyễn, Thi Thu Hoai Nguyen, Thi Van Hoa Hoang, Thi Thuy Lien Le, Bao Ngoc Phung, và Thi Kim Thoa Vu. “ THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 3-10. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1063.