Nguyen , Van Te. “99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 46-52. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1076.