Nguyen , Thanh Tam, Dang Luu Vũ, Anh Tuan Tran, Hoang Kien Le, Quang Anh Nguyen, và Cong Tien Nguyen. “ RECOVERY PROGNOSIS OF ASPECTS IN PATIENTS WITH ACUTE ANTERIOR CIRCULATION CEREBRAL INFARCTION UNDERGOING MECHANICAL THROMBECTOMY ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 53-59. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1077.