Do , Dang Khanh, Van Thi Nguyen, Van Hoan Doan, Hoang Viet Dinh, Le Lam Ngo, Van Chinh Cao, Xuan Thang Ngo, và Thai Hung Nguyen. “VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 60-66. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1078.