Võ , Tấn Đức, Quang Thái Dương Nguyễn, Duy Mai Huyên Lê, Phượng Hải Huỳnh, và Lê Duy Thiều. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 13-17. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1130.