Nguyễn , Đại Hùng Linh, Hoàng Thanh Tú Nguyễn, và Tín Trung Nguyễn. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 32-39. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1134.