Lê , Mạnh Trường, Ngọc Thụy Lê, và Xuân Ngọc Lê. “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131 ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 46-51. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1136.