Nguyễn , Thu Lan, Thái Bình Nguyễn, Viết Dũng Lê, và Tuấn Linh Lê. “CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 84-89. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1141.