Huỳnh, Quang Khánh. “AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 47 (Tháng Sáu 23, 2022): 34-42. Truy cập Tháng Hai 5, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/128.