Nguyễn, Xuân Hiền, Văn Khánh Lê, Duy Trinh Nguyễn, Nguyên Tài Hoàng, và Hoàng Thịnh Nguyễn. “Báo cáo Ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu Trong Và Nút động mạch tử Cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc Rau cài răng lược kết hợp Rau tiền đạo”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 47 (Tháng Sáu 23, 2022): 65-70. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/134.