TS.BS. Cung Văn Công. “Sarcoma Cơ vân Di căn phổi - Tổng Quan tài liệu Và báo cáo Ca bệnh”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 47 (Tháng Sáu 23, 2022): 57-64. Truy cập Tháng Hai 5, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/138.