Mai , Thanh Thảo, Đại Hùng Linh Nguyễn, Thị Mai Thùy Trần, và Công Chiến Phan. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 11-22. Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/177.