Hà , Thị Bích Trâm, Văn Phước Lê, và Minh Hoàng Trần. “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 23-28. Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/184.