Triệu , Quang Tĩnh, Thành Trung Vũ, Anh Tuấn Trần, Văn Hoan Đoàn, Anh Hưng Đặng, và Minh Thông Phạm. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY CÓ DỰNG HÌNH BA CHIỀU TRONG BỆNH LÝ SẸO HẸP KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 41-47. Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/196.