Lê , Văn Thình, Thu Hương Nguyễn, Tiến Phú Nguyễn, Công Tiến Nguyễn, và Minh Thông Phạm. “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 54-60. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/204.