Trần Thị Quỳnh, Hà Châu Trịnh, Văn Khảng Lê, và Đăng Lưu Vũ. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 61-67. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/207.