Dương , Hương Lan, Thu Hương Nguyễn, Công Tiến Nguyễn, và Minh Thông Phạm. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 76-80. Truy cập Tháng Chạp 7, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/212.