Nguyen, Ngoc Cuong, Tuấn Linh Lê, và Tiến Lưu Đoàn. “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 47 (Tháng Sáu 23, 2022): 50-56. Truy cập Tháng Hai 5, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/286.