Nguyễn, Tấn Lực, Văn Kha Võ, Thanh Phong Trần, và Trọng Nhân Huỳnh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 46-51. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/615.