Nguyễn, Thị Phương, Hồng Sơn Mai, Thị Nhung Nguyễn, Duy Hưng Lê, Thị Tuyết Nhung Nguyễn, và Ngọc Hà Lê. “Nghiên cứu mối Liên Quan giữa nồng độ Thyroglobulin, thời Gian nhân đôi Thyroglobulin với tổn thương tái phát, Di căn Trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 61-69. Truy cập Tháng Mười 3, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/682.