Nguyen, Yen, Văn Khảng Lê, Thị Thu Thảo Nguyễn, Thị Khơi Nguyễn, Thị Kiều Oánh Đoàn, và Đăng Lưu Vũ. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 14-22. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/705.