Hoàn, Đăng Tuấn, Hồng Đức Phạm, và Trung Thành Đinh. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 23-28. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/718.